Community

Her kan du sammensætte dit personlige program for New Media Days 09.
Hver session i skemaet linker til en tilsvarende begivenhed på Facebook, hvor du kan læse mere og afkrydse om du agter at deltage.
Newmediadays.dk er forbundet med Facebook Connect og logger du på vil skemaet på denne side skifte udseende ift. dine begivenhedstilmeldinger på Facebook.
Prøv ad! Det er ikke så omstændigt som det måske lyder.

På Facebook kan du desuden eksportere begivenhederne som iCal-filer og åbne dem i din lokale kalender på computeren.